close
تبلیغات در اینترنت
معرفی کتاب ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

یاشبلاگ|بزرگترین رسانه محلی و سنتی ایران

معرفی کتاب ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
خرید و فروش بیت کوین

معرفی کتاب ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

معرفی کتاب ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

آنچه در ادامه میخوانید بخش کوتاهی از کتاب"ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران" است:

پس از عدم موفقیت طرح ایجاد شورش در ایران ،خسروخان تصمیم گرفت برای مبارزه با رژیم شاه راه دیگری را در پیش گیرد.از این رو پس از مسافرت در فروردین 1344به قاهره و ملاقات با مقامات مصری ترتیب آموزش نظامی برای تعدادی از دانشجویان ایرانی را فراهم ساخت.لذا با همکاری مصطفی چمران تعدادی از دانشجویان قشقایی ورسایر دانشجویان ایرانی در اردوگاه های نظامی مصر تحت تعلیم آموزش های پارتیزانی قرار گرفتند .

از جمله دانشجویان مزبور کامبیزخان قشقایی،انوشیروان جانی پور،حسینقلی فارسیمدان از ایل قشقایی و پرویز ضرغامی از طایفه باصری خمسه بود که به مدت دو الی سه ماه در مصر آموزش نظامی را طی کردند.
از آنجایی که دولت ایران مشکلاتی را برای تمدید گذرنامه خسروخان به وجود آورده بود ،وی به منظور عزیمت به قاهره از دو پاسپورت مستعار استفاده می کرد.یکی از آنان پاسپورت ایرانی به نام حسین قره قانی و دیگر پاسپورت او به نام ابراهیم خلیلی،لبنانی بود.همچنین برای مکاتبات با وی در قاهره اسم رمز هاکوپ در نظر گرفته شده بود.بدین ترتیب در طی چند سال از گروه خسروخان در حدود 50نفر و اژسایر گروه ها حدود 250الی 300 نفر پس از طی دوره آموزش چریکی برای مبارزه علیه حکومت پهلوی به ایران اعزام شدند.
همزمان با این فعالیت ها در حالی که سرلشکر ولی الله قرنی برای براندازی رژیم شاه در پی طرح کودتایی بود با قشقایی ها نیز تماس گرفت.لذا مقرر گردید که در کمیته ای به نام کمیته همکاری از دستجات چپ و قشقایی ها در خارج از کشور تشکیل می شود نماینده سرلشکر قرنی نیز حضور یابد.
بر اساس گزارشات ساواک خسروخان در خارج از کشور اقداماتی مبنی بر جلب حمایت سیاسی از سرلشکر قرنی،تهیه و ارسال آن به ایران از طریق شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس به عمل می آورد.اما این فعالیت ها نیز پس از مدتی بدون حصول به نتیجه ای قابل توجه فرو کش کرد......"

آن چه خواندید بخش کوتاهی از کتاب"ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران" است که با مشخصات زیر چاپ و منتشر شده است.


منصور نصیری،مولف کتاب در مقدمه می نویسد :
ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ، ﺑﺮ ﺁﻥ
ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺍﻥ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ
ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﯾﻞ ﻭ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺍﻥ ﺍﯾﻞ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ
ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺁﺭﺷﯿﻮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰﯼ ﭼﻮﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺮﮐﺰ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ، ﻣﺮﮐﺰ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ
ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ، ﺿﻤﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ
ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻊ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯼ
ﺣﻀﻮﺭﯼ، ﮔﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﺩﻭﻡ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻥ ،
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ،
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ
ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ، ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﯼ ﺍﯾﻞ ، ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﯾﻞ ﺧﺎﻧﯽ
ﮔﺮﯼ ﺻﻮﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻼﺵ ﺻﻮﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﻗﺪﺭﺕ
ﺳﯿﻠﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ
ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻓﺘﺢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﭙﺲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻼﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﺻﻮﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻓﺼﻞ
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺍﻭّﻝ ، ﺷﻮﺭﺵ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﻗﺖ ، ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺳﺮﺍﻥ ﺍﯾﻞ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺍﯾﻞ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ
ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺍﻭﺝ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﺍﻥ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﻮﺩﺗﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

کامبیز نجفی 
مجله "چاغداش قشقایی


برای خرید این کتاب می توانید با شماره ی  09138226772 تماس بگیرید .

کسب درآمد
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
کیانوش
1393/9/24 ساعت 14:16
وب سایت کاربر

ممنون ازوبتون عالیه.
لطفااگه میشه کتاب تولدی درآتش عوض الله کشکولی روهم معرفی کنید

پاسخ : به روی چشم

شهاب
1393/8/30 ساعت 19:34
وب سایت کاربر

سلامم
خوش اومدم به وبت! شکلک
اصلا وبلاگتا دوست نداشتم!! شکلک
خخخخخخخخ
شوخيدم باواااااااا وبلاگت خيليم قشنگ و دوست داشتنيه شکلک
فقط نميدونم چرا دير باز ميشه! شکلک
من اومدم به وبلاگت اگه ميشه تو هم از فروشگاه من ديدن کن شکلک
خيلي بدي اگه ديدن نکني شکلک
ممنون ميشم يه خريد کوشولو هم بکني يه خريد کوشولوهاااا شکلک
بازم به وبت ميام شکلک

شهاب
1393/8/30 ساعت 19:09
وب سایت کاربر

سلام عزيزکم خوبيس

ÔåÇÈ
1393/8/30 ساعت 19:08
وب سایت کاربر

ÓáÇã ÚÒíÒ˜ã ÎæÈíÓتبلیغات بنری

کسب درآمد

تبادل لینک هوشمند

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

کدهای اختصاصی
تبلیغات متنی
تلگرام یاشبلاگ

برای عضویت در کانال تلگرام یاشبلاگ اینجا کلیک کنید

www.t.me/yashblob_ir
اینستاگرام سایت

برای عضویت در پیج اینستاگرام یاشبلاگ اینجا کلیک کنید

yashblog
فروشگاه

فروشگاه

yashblog
فروشگاه

فروشگاه

yashblog